Search

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι η ιστοσελίδα https://www.mitis,gr , θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών της, είναι θεμελιώδες στοιχείο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητάς του.

 

To γραφειο μας mitis.gr  επιμελώς ασχολείται με την έρευνα για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών, που αντλούνται από την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, της εφαρμογής του και των υπηρεσιών του με την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών μέτρων για την πρόληψη της ανεπιθύμητης από πλευράς των χρηστών εξάπλωσης των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

 

Παρακαλείται ο χρήστης να αναγνώσει τους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ίδιο, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα του γραφείου www.mitis.gr  και όταν κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά του. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του γραφείου www.mitis.gr , ο χρήστης μάς παρέχει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρόν κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Συλλογή δεδομένων πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές, που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, αντλούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η δε «άντληση» αυτή εκτελείται αυτομάτως από τους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο.

 

Πλέον συγκεκριμένα, κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο γραφείου www.mitis.gr και την εφαρμογή του, κάθε φορά που καλεί ή ζητά περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που προβαίνει σε μια ενέργεια, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματα του διαδικτυακού μας τόπου με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραμμικών δεδομένων.

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI (Uniform Resource Identifier), η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης στο διακομιστή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, για να υποβάλει την αίτηση στο διακομιστή, το ποσό των μεταδιδόμενων δεδομένων, ο αριθμητικός κωδικός, που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή και άλλες παράμετροι, που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

 

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το γραφείου www.mitis.gr, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τον εντοπισμό σελίδων, στις οποίες ο χρήστης επιδεικνύει προτίμηση κι επομένως παρέχουν κατάλληλο περιεχόμενο ως προς τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους.

 

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διερεύνηση ευθύνης σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών και διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε βάρος της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της ή σε βάρος των ίδιων των χρηστών της, κατόπιν μάλιστα αιτήματος της ίδιας της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

 

Κατηγορίες χρηστών

Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της, οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: οι ιδιώτες χρήστες και οι επαγγελματίες του κλάδου της αγοράς ακινήτων, όπως οι κτηματομεσίτες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες ανακαινίσεων και άλλοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις του οικείου κλάδου.

 

Οι ιδιώτες χρήστες μπορούν ως επί το πλείστoν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ανώνυμα (π.χ. αναζήτηση ακινήτων), ενώ για άλλες υπηρεσίες, όπως – ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς – η δημοσίευση αγγελίας, η αυτόματη λήψη ενημερώσεων ή η αποθήκευση αγαπημένων αναζητήσεων ή αγγελιών, είναι απαραίτητο να εγγράφονται πριν από τη χρήση. Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται γι’ αυτούς πάντα μετά από εγγραφή τους.

 

Κατηγορίες Δεδομένων

Οι κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να επεξεργαζόμαστε είναι:

  • Δεδομένα χρήσης, δηλαδή δεδομένα που έχουμε συλλέξει από επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του proxy, του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, της έκδοσής του, του λειτουργικού του συστήματος, της προέλευσής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που επισκέφθηκε, καθώς και των πληροφορίων για το χρόνο, συχνότητα, και μοτίβα της χρήσης των υπηρεσιών μας.
  • Δεδομένα λογαριασμού, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, και email που μας έχει υποβάλλει ο χρήστης.
  • Δεδομένα προφίλ, δηλαδή τα στοιχεία πρόσβασης που ο χρήστης έχει επιλέξει ώστε να ταυτοποιείται και να μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό του.
  • Δεδομένα υπηρεσιών, δηλαδή δεδομένα από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.
  • Δημόσια Δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστότοπου.
  • Δεδομένα υποστήριξης, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης έχει στείλει σε εμάς για την υποστήριξη κάποιου αιτήματος ή απορίας σε σχέση με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου.
  • Δεδομένα ειδοποιήσεων, δηλαδή δεδομένα που ο χρήστης παρείχε, ώστε να πληροφορείται για νέα, ενημερωτικά δελτία, και συναφείς πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

 

Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής της αντιμετωπίζονται με καθ’ όλα νόμιμο και προσήκοντα τρόπο και σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αναλογικότητας, της νομιμότητας και στα πλαίσια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (εφεξής: «ο Κανονισμός») και θα χρησιμοποιούνται αυστηρώς και μόνο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής παροχής των υπηρεσιών μας.

 

Εκτός της αυτόματης συλλογής των δεδομένων πλοήγησης, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, που θα συλλέγονται από το γραφείο www.mitis.gr αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης ορισμένου πεδίου εισαγωγής (εφεξής «Φόρμα Επικοινωνίας»), που προτείνεται για να εισάγουν τα δεδομένα τους οι χρήστες, στον ιστότοπο και την εφαρμογή του. Οι φόρμες επικοινωνίας είναι διαφορετικού τύπου, ανάλογα με το είδος υπηρεσίας, την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.

 

Για τους επαγγελματίες χρήστες το γραφείο www.mitis.gr συλλέγει τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδικτυακό του τόπο και την εφαρμογή του μέσω φόρμας εγγραφής, διαχειριστικού συστήματος για επαγγελματίες, άμεσης επαφής και κατάρτισης συμβάσεων.

 

Σε αρκετές εφαρμογές και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό κώδικα, και άλλα προσωπικά στοιχεία). Η αποστολή αυτών των δεδομένων γίνεται εκουσίως και ρητώς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει ζητηθεί.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχει ο χρήστης θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένα ηλεκτρονικά μέσα, και θα υφίστανται σε επεξεργασία με τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 

Ειδικότερα, κατά την υπηρεσία επικοινωνίας με μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες, όπως ανωτέρω αναφέρθηκαν, με ιδιώτες χρήστες ή και άλλους φορείς που δημοσιεύουν αγγελίες ακινήτων (εφεξής «Οι διαφημιστές»), κατά την υπηρεσία δημοσίευσης ακινήτων (εφεξής «Διαφήμιση Ακινήτων»), την υπηρεσία προώθησης της έρευνας χρήστη για μεσιτικά γραφεία, καθώς και την υπηρεσία ανάθεσης ακινήτου σε άλλες εταιρείες και σχετικούς επαγγελματίες στον τομέα της έρευνας (εφεξής: «προωθητική έρευνα»), οι πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων κατά τις ως άνω υπηρεσίες αναγκαστικώς θα κοινοποιούνται στους διαφημιστές, στην ιστοσελίδα τους και την εφαρμογή τους και θα επιτρέπεται να ακολουθούν οιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία των αυτών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.

 

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στον ιστότοπο και την εφαρμογή του συνεπάγεται την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στα αιτήματα που στέλνονται και για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται.

 

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, κυρίως μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών, ενώ η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας, είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας γραφείου www.mitis.gr, είτε από εξωτερικό συνεργάτη εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου, είτε από τρίτο ως προς τον υπεύθυνο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού.

 

Προβλέπονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αντισυμβατικής ή παράνομης χρήσης δεδομένων, πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα μέρη και απώλειας δεδομένων. Δεν συλλέγονται δεδομένα από τον ιστότοπο και την εφαρμογή του, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση, σε περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούν στην παροχή κάποιας υπηρεσίας.

 

Ανάγκη για ρητή συγκατάθεση

Κατά τη χρήση μέρους των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, όπως ενδεικτικώς αναφέρεται η επικοινωνία, διαφήμιση, προώθηση αναζήτησης, τα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, και όποια άλλα στοιχεία δημοσιεύονται στην αγγελία από τον επαγγελματία ή ιδιώτη, στη δημοσίευση των οποίων ο ίδιος προβαίνει), μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως επί παραδείγματι είναι οι συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεται το κτηματομεσιτικό γραφείο, η εταιρεία κατασκευής κτιρίων, και άλλες εταιρείες που δημοσιεύουν διαφημίσεις για ακίνητα, οι οποίες θα γίνουν εξ αυτού του λόγου υπεύθυνοι επεξεργασίας των με τον τρόπο αυτό συλλεγέντων προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

 

Οι ανωτέρω θα λαμβάνουν γνώση των δεδομένων του χρήστη, ώστε να απαντήσουν στις αιτήσεις του για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο ή τα ακίνητα που επιλέγονται από τον τελευταίο.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, αλλά και σύμφωνα με έτερες διατάξεις εθνικών νόμων, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα ζητείται από τον χρήστη ειδικώς όπως δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του υποχρεωτικώς για την επεξεργασία και την επικοινωνία των δεδομένων αυτών, επιλέγοντας ειδικό κουτί με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

 

Φύση της παροχής δεδομένων

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας που ζητήθηκε, τότε δεν θα είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορεί να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και να εκτελέσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

 

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και οιουδήποτε εθνικού νόμου ήθελε ισχύει, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, αλλά και στις όποιες σχετικές με το αντικείμενο αυτό (προστασία προσωπικών δεδομένων) συμβατικές διατάξεις ήθελε συμφωνηθούν μεταξύ των μερών, ήτοι του χρήστη και του υπευθύνου επεξεργασίας δια της ιστοσελίδας μας. Η καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σε έγγραφο και ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας και πάντα με γνώμονα τους προαναφερθέντες σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, είτε άμεσα και αυτοπροσώπως, είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτων υποκειμένων που θα ενεργούν ως διαχειριστές, εσωτερικοί ή ενδεχομένως εξωτερικοί της δομής του ή ως αντιπρόσωποι, σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας γραφείου www.mitis.gr

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ενεργοποιείται ένα σύστημα επαλήθευσης κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε επικοινωνίες μέσω της απάντησης στις ανακοινώσεις που τίθενται στη διάθεση των χρηστών. Τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να εξακριβωθούν, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της διάδοσης, της απώλειας και της καταστροφής των δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Το γραφείο www.mitis.gr  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την ιστοσελίδα μας για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και του γραφείου www.mitis.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο τελευταίος πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη από το λογαριασμό του και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

 

Το γραφείο www.mitis.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – σε ενέργειες, όπως: α) καταγραφή και αποθήκευση κάθε επικοινωνίας του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των email επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους εργαζόμενούς του, πελάτες (π.χ. ιδιώτες, μεσίτες, μεταφορικές εταιρείες κλπ.) ή άλλα πρόσωπα, β) διερεύνηση οιασδήποτε καταγγελίας σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) απόσυρση φωτογραφιών και γενικώς αποσταλέντων από τον χρήστη δεδομένων και πληροφοριών, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας δ) διαγραφής εγγεγραμμένων μελών, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 

Πεδίο επικοινωνίας και διάδοση δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη θα κοινοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων γραφείου www.mitis.gr και από τις εταιρείες που ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ήτοι τους εκτελούντες την επεξεργασία ή τους τρίτους που είναι εξουσιοδοτημένοι από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια των οριζόμενων στο άρθρο 4 του Κανονισμού . Όπως ανωτέρω αναφέρεται, για ορισμένες υπηρεσίες, τα δεδομένα ανακοινώνονται σε εταιρείες που συνεργάζονται ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. μεσίτες που λαμβάνουν γνώση όλων των προσωπικών στοιχείων των αιτούντων για πληροφορίες σχετικά με ακίνητη περιουσία, οι τράπεζες ή οι μεσίτες πιστώσεων για την παροχή στεγαστικών ή άλλων δανείων και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην πώληση ακινήτου), με μοναδικό σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες δρουν ανεξάρτητα και το γραφείο www.mitis.gr δεν είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων από αυτούς. Επίσης το γραφείο www.mitis.gr δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό περί απορρήτου από ιστότοπους που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος.

 

Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας μπορούν να μεταφερθούν εκτός της ελληνικής επικράτειας αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούνται μέσω διαδικτυακού μας τόπου και σύμφωνα τους όρους της παρούσης πολιτικής απορρήτου και τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού.

 

Επίσης, το γραφείο  www.mitis.gr σε καμία περίπτωση δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ενώ κατά την κοινοποίησή τους σε τρίτους, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερθεισών υπηρεσιών, αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

 

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τις μηχανές αναζήτησης και τα δεδομένα τοποθεσίας

Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάλυση της κίνησης στο διαδίκτυο, να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και την εφαρμογή της και να παρέχουν χρήσιμη και σχετική διαφήμιση στους επισκέπτες. Με τη χρήση cookies τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταδίδονται ή αποκτώνται και τα συστήματα εντοπισμού χρηστών δεν χρησιμοποιούνται. Αν ο χρήστης δεν θέλει οι πληροφορίες του να συλλέγονται μέσω αυτού του μηχανισμού (χρήση cookies), ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει μια απλή διαδικασία στο πρόγραμμα περιήγησης, που επιτρέπει την άρνηση της λειτουργίας των cookies.

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις για ακίνητα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή θα είναι ορατές στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης και θα είναι διαθέσιμες σε μηχανές αναζήτησης τρίτων μερών, καθώς ο ιστότοπος και η εφαρμογή επιτρέπουν την προσθήκη σε ευρετήριο των περιεχομένων του από τρίτους.

 

Σε περίπτωση που η σελίδα σχετικά με τη διαφήμιση έχει ήδη καταργηθεί από τον ιστότοπο και την εφαρμογή, είναι πιθανό το αποθηκευμένο αντίγραφο να παραμείνει στα αποτελέσματα αναζήτησης για μερικές ημέρες. Τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν τα διαχειρίζονται ο ιστότοπος και η εφαρμογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να αναφέρει την αφαίρεση της σελίδας και να ζητήσει την ενημέρωση του αποθηκευμένου αντιγράφου απευθείας στη μηχανή αναζήτησης.

 

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την εφαρμογή με τη λειτουργία ανίχνευσης ενεργών θέσεων, ο ιστότοπος και η εφαρμογή μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία ανώνυμα, σε μορφή που δεν επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίζεται προσωπικά και χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό της διευκόλυνσης της χρήσης ορισμένων λειτουργιών ιστότοπου και εφαρμογής βάσει της θέσης. Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή με πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

 

Διάρκεια της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής, δηλαδή την αποθήκευση των κριτηρίων αναζήτησης, την κοινοποίηση, τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την επαφή με τους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του χρήστη.

 

Η επεξεργασία θα διαρκέσει έως ότου το ενδιαφερόμενο μέρος αποφασίσει να ακυρώσει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, με επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

 

Επίσης, θα είναι δυνατόν να διαρκέσει και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση των προσωπικών δεδομένων καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

 

Δικαιώματα του χρήστη

Η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στον ενδιαφερόμενο χρήστη την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί και ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται με κατανοητή μορφή.

 

Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να γνωρίζει την προέλευση των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκτελούντων απλώς την επεξεργασία και τρίτων για λογαριασμό του υπευθύνου, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα του, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων και άλλα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

 

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την ενημέρωσή του σχετικά με τα προηγούμενα, τη λήψη των δεδομένων αυτών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, να εναντιωθεί στην επεξεργασία και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Σχετικά με απορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή γενικότερα αναφορικά με τις δραστηριότητες του γραφείου www.mitis.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mitis.gr .

Όροι χρήσης
Εισαγωγή

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών και της ιστοσελίδας www.mitis.gr («ιστοσελίδα»). Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν τους όρους χρήσεις προσεκτικά, ενώ αν υπάρχει διαφωνία με κάποιον από αυτούς, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση της εν λόγω «ιστοσελίδας». Η χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της. Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι’ αυτό και ζητείται η ανάγνωση των όρων χρήσης σε κάθε επίσκεψη.

 

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Είναι επιτρεπτή η εκτύπωση ή η ηλεκτρονική αποθήκευση του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για προσωπική χρήση, απαγορεύεται όμως, με κάθε τρόπο, η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες/χρήστες/συνδρομητές που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» οφείλουν:

 

Να δηλώσουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στο σχετικό χώρο της «ιστοσελίδας» και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της.

Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι, μετά την εγγραφή τους στην «ιστοσελίδα» για τις συνδρομητικές υπηρεσίες, το αντίστοιχο ποσό πληρωμής της συνδρομής, με κάθε μέσο (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της «ιστοσελίδας» ή πληρωμή μέσω του συστήματος PayPal), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί να επιστραφεί και δεν μπορεί να καταστεί απαιτητό. Οι επισκέπτες/χρήστες/συνδρομητές, επίσης, αποδέχονται την έκδοση παραστατικού για τις υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί και αποδέχονται την ευθύνη συμπλήρωσης των προσωπικών τους στοιχείων ή των στοιχείων της εταιρείας που νόμιμα εκπροσωπούν στο παραστατικό που εκδόθηκε από την «ιστοσελίδα».

Να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «ιστοσελίδα», σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και πλήρη.

Αναστολή/Διακοπή υπηρεσιών

Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές, να θέτει εκτός λειτουργίας την «ιστοσελίδα», προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα. Η «ιστοσελίδα», επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες που έχουν, έναντί της, ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις.

 

Δεοντολογία χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών

Ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας», μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, απρεπές ή παράνομο. Σε περίπτωση που η «ιστοσελίδα» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» για:

 

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών γνωρισμάτων των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας».

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων (junk mail ή spam) από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς δικαίου ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της «ιστοσελίδας».

Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών).

 

Ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής της «ιστοσελίδας» κατανοεί και αποδέχεται ότι η «ιστοσελίδα» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η «ιστοσελίδα» και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση), αποκλειστικά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αρνηθούν την ανάρτηση, δημοσίευση, καταχώρηση, μετακίνηση ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας». Επίσης, η «ιστοσελίδα» και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να συμμορφώνεται προς τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για:

Δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή για λάθη και μη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου ή για κάθε άλλη περίπτωση που βρίσκεται εκτός του ευλόγου ελέγχου και της αρμοδιότητάς της.

Απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη του λογαριασμού ή από βλάβη, βραχυκύκλωμα, λάθος ή απώλεια ρεύματος, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν προκληθεί από ή στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή.

Επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης αυτόματων προγραμμάτων να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο σύστημά της.

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε ιό ή άλλο τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει στον χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή, λόγω της χρήσης της «ιστοσελίδας» ή της λήψης περιεχομένου της ή περιεχομένου κάθε άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης με αυτή.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα «ιστοσελίδα» περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν προς διευκόλυνση του χρήστη, όπως η παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν προωθούνται εμπορικά από την «ιστοσελίδα» και για τον λόγο αυτό η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Η «ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «ιστοσελίδα» δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας».

 

Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή στις άλλες ιστοσελίδες. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Η «ιστοσελίδα» περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής έχει οικονομική ή εμπορική συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής συναλλαγής.

 

Υλικό που υποβάλλεται στην «ιστοσελίδα»

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στην «ιστοσελίδα», ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής παραχωρεί αυτόματα στην «ιστοσελίδα» το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει ότι η «ιστοσελίδα» δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υποβληθέν υλικό.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» (συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων μεσιτών και μεσιτικών γραφείων, φωτογραφιών και εικόνων ακινήτων, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών εταιρειών ή ιδιωτών που διαφημίζουν ιστοσελίδες και υπηρεσίες ή υποβάλλουν αγγελίες για ενοικίαση ή αγορά ακινήτων) είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» δεν αποτελεί συμβουλευτικό υλικό και ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό, προκειμένου να λάβει οποιαδήποτε απόφαση ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η «ιστοσελίδα» δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του σκοπού οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σ’ αυτήν ή για την αξιοπιστία πρόσβασης σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η «ιστοσελίδα» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που οφείλονται στη χρήση ή στην μη διαθεσιμότητα της χρήσης της «ιστοσελίδας». Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» που προέρχεται από τρίτα μέρη (μεσίτες, ιδιώτες, χρήστες), δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από την «ιστοσελίδα» ή να εγγυηθεί την ακρίβειά και εγκυρότητά του. Σε καμία περίπτωση η «ιστοσελίδα» δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής ενός ακινήτου ή για οικονομική ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή στην αγορά ακινήτων. Οι ιστοσελίδες που περιέχονται στην «ιστοσελίδα» μπορεί επίσης να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη.

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)

Η «ιστοσελίδα» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών/συνδρομητών και της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

 

Έτσι, η «ιστοσελίδα» υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο εκτέλεσης και διεκπεραίωσης της παρασχεθείσας υπηρεσίας, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τον αρμόδιο παροχέα διαδικτύου (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτόν και μόνο.

 

Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα

Οι όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση/επίσκεψη στην «ιστοσελίδα», αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα της χρήσης ή της απώλειας του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Ο ιδιοκτήτης της «ιστοσελίδας» ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της «ιστοσελίδας» από την έδρα του, στην Αθήνα (Ελλάδα).

 

Σύμβαση

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της «ιστοσελίδας» και κάθε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (μεσίτες, ιδιώτες κλπ).

 

Επικοινωνία

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου:  info@mitis.gr

Reset
More options
Special Offer
6 Months
Free Subscription
for every new account

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close